Battlefield Boy's JV Baseball v. Osbourn 2019Battlefield Boys Lax v. SJHS Districts 2019Battlefield v. SJHS Boy's Lax 2019BHS Boys Lax Senior Night 2019BHS Track @ Colgan 4.6.19Boy's Basketball v. OHSBoys JV Lacrosse v. ColganBoys Lacrosse v. JCBoys Varsity Baseball V. Colgan 2019Boys Varsity Lacrosse v. ColganBoys Varsity Wrestling Battlefield High School 2019Girls Varsity Soccer v. ColganLegard Relays 2019