BHS Ice Cats Senior NightBobcats Freshmen Volleyball  9.2019JV Boys BasketballJV Girls BasketballJV Wrestling - JV JamboreeVarsity Boys BasketballVarsity Boys Basketball v. SJHS 2020Varsity Girls BasketballVarsity Girls Field HockeyVarsity Volleyball